Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. Divadelní představení na šk.rok 2016/2017
   ZÁŘÍ 21.9.2016 od 9,30 hod.
  Jak si Míša hledal kamaráda

  ŘÍJEN 18.10.2016 od 10,00 hod.
  Obr Fim

  LISTOPAD 16.11.2016 ( 2 skupiny ) 9,00 hod. a 10,00 hod.
  Trampoty čerta Huberta

  PROSINEC 13.12.2016 od 9,00 hod.
  Kašpárek a Vánoce v myslivně

  LEDEN 6.1.2017 od 9,00 hod.
  Nemocný pejsek

  ÚNOR 15.2.2017 od 10,00hod.
  Varieté ADONIS

  BŘEZEN 16.3.2017 od 9,30 hod.
  Pasáček vepřů

  DUBEN autorské čtení
  Příběh pastelek

  KVĚTEN 3.5.2017 od 9,30 hod.
  Veselý klaun Pepino ( pejsci )

  ČERVEN 13.6.2017 od 9,30 hod.
  Veselá pohádka


 2. Nabídka práce
   viz. www.mspriborska.cz/nabidka-prace.html 3. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  10.10. do 14.10.2016

 4. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O zabezpečení osobních údajů vašich dětí se stará  ICZ a.s. www.i.cz


www.iczprotect.cz