Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. informace o prázdninovém provozu

  INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU
  pro všechny mateřské školy Praha 18 - Letňan
  y


  Prázdninový provoz 2016 v jednotlivých MŠ :

  1.7. – 15.7.2016 MŠ Příborská
  18.7. – 29.7.2016 MŠ Havířovská
  1.8. – 12.8.2016 MŠ Malkovského
  15.8. – 26.8.2016 MŠ Rychnovská

  Termín pro přijetí žádostí na prázdninový provoz ve vybrané MŠ

  16. května 2016 13 – 17 hod.  ředitelna MŠ Příborská

  Nutno donést :

  - Vlastnoruční žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte na prázdninový provoz
  - Kopii Evidenčního listu ( z MŠ, kam dítě celoročně dochází )
  - Kopii kartičky zdravotní pojišťovny  Z důvodu omezeného počtu míst bude v případě velkého počtu zájemců postupováno dle Pravidel pro přijetí do MŠ.
  Veškeré informace o Pravidlech pro přijetí a následné Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí naleznete na vývěsce školy u ředitelny a na www.mspriborska.cz


 2. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  11.7. do 15.7.2016

 3. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O zabezpečení osobních údajů vašich dětí se stará  ICZ a.s. www.i.cz


www.iczprotect.cz