Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. Školka v přírodě 2016
   Termín: 5.6. - 10.6.

  Adresa: Luční chata Kořenov

                Kořenov 19/1255

                 468 49

  Dne 5.6. (Neděle) sraz u Zš Tupolevova v 8.30hod! 2. RČ přijatých dětí na letní provoz 2016
   1, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 60, 61

 3. Nabídka práce v MŠ
   Info viz. http://www.mspriborska.cz/nabidka-prace.html 4. informace o prázdninovém provozu

  INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU
  pro všechny mateřské školy Praha 18 - Letňan
  y


  Prázdninový provoz 2016 v jednotlivých MŠ :

  1.7. – 15.7.2016 MŠ Příborská
  18.7. – 29.7.2016 MŠ Havířovská
  1.8. – 12.8.2016 MŠ Malkovského
  15.8. – 26.8.2016 MŠ Rychnovská

  Termín pro přijetí žádostí na prázdninový provoz ve vybrané MŠ

  16. května 2016 13 – 17 hod.  ředitelna MŠ Příborská

  Nutno donést :

  - Vlastnoruční žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte na prázdninový provoz
  - Kopii Evidenčního listu ( z MŠ, kam dítě celoročně dochází )
  - Kopii kartičky zdravotní pojišťovny  Z důvodu omezeného počtu míst bude v případě velkého počtu zájemců postupováno dle Pravidel pro přijetí do MŠ.
  Veškeré informace o Pravidlech pro přijetí a následné Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí naleznete na vývěsce školy u ředitelny a na www.mspriborska.cz


 5. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  23.5. do 27.5.2016

 6. Připravované akce
  červen 2016 Divadlo neklid - kouzelné jablíčko

 7. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O zabezpečení osobních údajů vašich dětí se stará  ICZ a.s. www.i.cz


www.iczprotect.cz