Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. Letní provoz – přijetí

  Letní provoz – registrační čísla přijatých dětí na 14. – 25.8.2017 do MŠ Příborská

  1,16,21,22,23,25,35,36,39,40,44,53,54,63,66,67

  Veškeré informace pro přijaté děti na letní provoz obdržíte ve své MŠ u paní učitelek 2. Informační schůzka

  Pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2017-2018 do Mateřské školy Příborská připravujeme informativní schůzku, která se bude konat v úterý  20.6.2017 od 16 hodin v 1.třídě.

  Pro klidnější průběh schůzky nechejte prosím své děti doma. 3. Prázdninový provoz MŠ v Letňanech
  Zápis dětí na prázdninový provoz bude probíhat na všech mateřských školách 7. června 2017
  od 13 do 17 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých zařízení žádáme rodiče, aby využili
  své kmenové školky, kde mají místo přednostně zaručené.

  Platbu na prázdninový provoz 250,- Kč je nutné uhradit do 25.6. Pokud v tomto termínu nebude
  platba na účtu školy, bude místo postoupeno náhradníkovi.

  Zveřejnění čísel přijatých dětí bude 14.6. 2017 na nástěnce a webových stránkách školy, kritéria pro
  přijetí vycházejí z kritérií pro zápis do MŠ.

  Přihláška na prázdninový provoz je na webových stránkách školy, nebo k vyzvednutí na jednotlivých
  MŠ dne 31.5. od 13 do 17 hod.


 4. Prázdninový provoz MŠ v Letňanech
  Prázdninový provoz MŠ v Letňanech (2017)
  Datum
  3.-14.7. Malkovského + Generála Fajtla
  17.-28.7 Pavla Beneše
  31.7.-11.8. Havířovská + Tupolevova
  14.-25.8. Příborská
  28.8.-1.9. všechny MŠ zavřeny

  Veškeré informace k zápisu na prázdninový provoz budou zveřejněny na školkách a jejich webových stránkách v průběhu měsíce května. Předpokládaný termín přijímání přihlášek je od 5.-8.6. 2017.

 5. Nabídka práce
  učitelka mateřské školy
  Pro Mateřskou školu Havířovskou na plný úvazek přijme od 1.září 2017 pracovnici na pozici učitelky. Podmínkou pro nástup je potřebná kvalifikace pro předškolní vzdělávání, spolehlivost ,flexibilita

  Asistent pedagoga
  Pro Mateřskou školu Příborskou a Havířovskou, na plný úvazek přijme od 1.září 2017 pracovnice na pozici asistent pedagoga.

  viz. www.mspriborska.cz/nabidka-prace.html

 6. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  26.6. do 30.6.2017

 7. Návštěvní hodiny pro rodiče
   ředitelna 1 čtvrtek v měsíci od 15 do 17 h (vhodné se předem telefonicky objednat)

 8. Divadelní představení na šk.rok 2017
  ČERVEN 13.6.2017 od 9,30 hod.
  Veselá pohádka


 9. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O interaktivní rozvoj vašich dětí se stará  www.framexx.com