Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. Zápis do MŠ 207
   
  TERMÍNY DATUM DEN
  vydávání tiskopisů 25.4. nebo 26.4. úterý nebo středa
  den otevřených dveří 26.4. středa
  odevzdávání vyplněných žádostí 3.5. a 4.5. středa a čtvrtek
  zveřejnění registračních čísel o přijetí do 17.5. středa
  vyjádření se k podkladům rozhodnutí 17.5. a 18.5. středa a čtvrtek
  odevzdání zápisových lístků do 24.5. středa
  vydávání rozhodnutí 31.5. středa


 2. Prázdninový provoz MŠ v Letňanech

  Prázdninový provoz MŠ v Letňanech (2017)

  Datum

  3.-14.7.

  Malkovského + Generála Fajtla

  17.-28.7

  Pavla Beneše

  31.7.-11.8.

  Havířovská + Tupolevova

  14.-25.8.

  Příborská

  28.8.-1.9.

  všechny MŠ zavřeny


  Veškeré informace k zápisu na prázdninový provoz budou zveřejněny na školkách a jejich webových stránkách v průběhu měsíce května. Předpokládaný termín přijímání přihlášek je od 5.-8.6. 2017.

 3. Noc s Andersenem
  31.3.2017 se 2, 4 a 5 třída zúčastní Noci s Andersenem v prostorách mateřské školy. Děti budou plnit úkoly a sázet pohádkový strom. Vyvrcholením bude přespání v MŠ.

 4. Nabídka práce
   učitelka mateřské školy
  Pro Mateřskou školu Havířovskou na plný úvazek přijme od 1.září 2017 pracovnici na pozici učitelky. Podmínkou pro nástup je potřebná kvalifikace pro předškolní vzdělávání, spolehlivost ,flexibilita

  viz. www.mspriborska.cz/nabidka-prace.html

 5. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  27.3. do 31.3.2017

 6. Návštěvní hodiny pro rodiče
   ředitelna 1 čtvrtek v měsíci od 15 do 17 h (vhodné se předem telefonicky objednat)

 7. Divadelní představení na šk.rok 2017
  BŘEZEN 16.3.2017 od 9,30 hod.
  Pasáček vepřů

  DUBEN autorské čtení
  Příběh pastelek

  KVĚTEN 3.5.2017 od 9,30 hod.
  Veselý klaun Pepino ( pejsci )

  ČERVEN 13.6.2017 od 9,30 hod.
  Veselá pohádka


 8. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O zabezpečení osobních údajů vašich dětí se stará  ICZ a.s. www.i.cz


www.iczprotect.cz