Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. Dětský karneval
   23.2.2017 připravujeme pro děti  karnevalový rej v dopoledních hodinách s mnoha maskami. Prosím rodiče o přípravu masek na tento den.

 2. Noc s Andersenem
  31.3.2017 se 2, 4 a 5 třída zúčastní Noci s Andersenem v prostorách mateřské školy. Děti budou plnit úkoly a sázet pohádkový strom. Vyvrcholením bude přespání v MŠ.

 3. Nabídka práce
   učitelka mateřské školy
  Pro Mateřskou školu Havířovskou na plný úvazek přijme od 1.února 2017 pracovnici na pozici učitelky. Podmínkou pro nástup je potřebná kvalifikace pro předškolní vzdělávání, spolehlivost ,flexibilita

  viz. www.mspriborska.cz/nabidka-prace.html

 4. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  20.2. do 24.2.2017

 5. Návštěvní hodiny pro rodiče
   ředitelna 1 čtvrtek v měsíci od 15 do 17 h

 6. Divadelní představení na šk.rok 2017
  ÚNOR 15.2.2017 od 10,00hod.
  Varieté ADONIS

  BŘEZEN 16.3.2017 od 9,30 hod.
  Pasáček vepřů

  DUBEN autorské čtení
  Příběh pastelek

  KVĚTEN 3.5.2017 od 9,30 hod.
  Veselý klaun Pepino ( pejsci )

  ČERVEN 13.6.2017 od 9,30 hod.
  Veselá pohádka


 7. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O zabezpečení osobních údajů vašich dětí se stará  ICZ a.s. www.i.cz


www.iczprotect.cz