Školné

Březen 2020                                                              285,-Kč Duben 2020                                                               školné se nehradí Květen 2020                                                              školné se nehradí...

Základní podmínky při otevření MŠ

Provoz školky bude stejný, na jaký jste byli zvyklí (děti jsou v plném počtu na svých třídách) V šatnách bude omezen počet rodičů na minimum Rodič musí mít v prostorách MŠ roušku Rodiče nebudou vcházet do prostoru tříd Po celou dobu pobytu v MŠ děti nemusí nosit...

Osvobození od plateb školného v období 25.5. – 31.7.2020

Děti, které budou písemně odhlášeny po celou dobu, tj. od 25.5. – 31.7.2020 jsou osvobozeny od plateb školného. (netýká se předškolních dětí, které již školné nehradí). Odhlášení provádějte pouze na mail:  dana.hrdinova@mspriborska.cz  - (uveďte jméno a třídu dítěte)...

Přesuny dětí v MŠ

Vážení rodiče, V souvislosti se změnami letňanského školství dochází k extrémnímu tlaku na umisťování děti na konkrétní budovu. Protože není možnost spravedlivého rozdělení dětí, nebude žádná z mateřských škol tyto přesuny umožňovat. Rodiče mají jedinou možnost...

Zápis 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ 2020 TERMÍNY DATUM ČAS vydávání tiskopisů 11.5.2020 bude možno vyplnit osobně na škole den otevřených dveří nekoná se z důvodu Covid -19 odevzdávání vyplněných žádostí 4.5 - 7.5. 2020 prostřednictvím DS, e-mail, do schránky na škole MŠ Příborská 9:00-17:00...

Domácí školička

Vážení rodiče, Vzhledem k nouzovému stavu ČR a uzavření naší MŠ posíláme několik užitečných odkazů vhodných pro práci s Vašimi dětmi. https://www.mspriborska.cz/domaci-skolicka/

Pohotovostní provoz MŠ Příborská pro předškolní děti z MČ Praha 18 – aktualizace 25.3.2020

Otevření třídy od 23.3.2020 na MŠ Příborská do odvolání. Provoz pouze pro dětí minimálně jednoho rodičů pracujícího v záchranném integrovaném systému s potvrzením zaměstnavatele a druhého rodiče s potvrzením od zaměstnavatele o nutné docházce na pracoviště. V případě...

Potvrzení o uzavření MŠ

V případě potřeby vystavení „Žádosti o ošetřovné“ prosíme o zaslání informace mailem na adresu dana.hrdinova@mspriborska.cz Potřeba uvést jméno a rodné číslo dítěte s uvedením, zda si vyzvednete žádost osobně nebo mailem. V případě osobního vyzvednutí:  18.3.2020 St –...
 

Vítejte na našich stránkách

Mateřská škola Příborská

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6:30 do 17:00 s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany

Více informací o naší školce

Prohlédněte si náš personál

Chcete se nás na něco zeptat?

Použijte kontaktní formulář na stránce Dotazy