Školné

Březen 2020                                       285,-Kč Duben 2020                                       zatím není upřesněno a budeme Vás informovat

Pohotovostní provoz MŠ Příborská pro předškolní děti z MČ Praha 18 – aktualizace 25.3.2020

Otevření třídy od 23.3.2020 na MŠ Příborská do odvolání. Provoz pouze pro dětí minimálně jednoho rodičů pracujícího v záchranném integrovaném systému s potvrzením zaměstnavatele a druhého rodiče s potvrzením od zaměstnavatele o nutné docházce na pracoviště. V případě...

Potvrzení o uzavření MŠ

V případě potřeby vystavení „Žádosti o ošetřovné“ prosíme o zaslání informace mailem na adresu dana.hrdinova@mspriborska.cz Potřeba uvést jméno a rodné číslo dítěte s uvedením, zda si vyzvednete žádost osobně nebo mailem. V případě osobního vyzvednutí:  18.3.2020 St –...

Uzavření mateřských škol v MČ Praha 18

Krizový štáb MČ Praha Letňany, který zasedal v pátek 13. března 2020 rozhodl o uzavřeni všech mateřských škol zřízených městskou částí, a to s platností od pondělí 16. března 2020 K uzavření mateřských škol dochází z preventivních důvodů a z důvodů nízké návštěvnosti,...

Zápis 2020/2021

Zápis 2020/2021 do mateřských škol MŠ Příborská, MŠ Havířovská a MŠ Místecká proběhne dne 12.5 a 13.5. 2020 od 13 do 17 h v 1 třídě MŠ Příborská (modrý pavilón)

Informace o zřízení infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy

Hygienická stanice hl. m. Prahy zřizuje infolinku na tel 773 782 856 Hygienická stanice hl. m. Prahy od soboty 29. února 2020 až do odvolání zřizuje infolinku na zodpovídání dotazů občanů ohledně koronaviru Covid-19. Infolinka na čísle 773 782 856 bude v provozu každý...

Letní provoz mateřských škol v roce 2020

Usneseni č. 014/02/20 MČ Praha 18 RMČ schvaluje, v návaznosti na § 3 zákona č. 561/2004 Sb., provoz mateřských škol v letních měsících roku 2020, dle návrhu VSVS usnesením č. O1IVSVS 12/19 ze dne 20.11.2019, takto: Letní provoz mateřských škol v roce 2020 Mateřská...

Fotografování a pořizování video záznamů v MŠ

Na základě požadavků většiny rodičů naši MŠ, bude od teto chvíle umožněno (při veškerých akcích školy za účasti rodičů) fotografovaní děti pro vlastni potřebu. A nadále nebude prezentováno na webových stránkách školy a ani na žádných sociálních...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Klingerová sídlo pracoviště: Městská část Praha 18 - Úřad městské části, Bechyňská 639 tel.: 284 028 172 e-mail: dpo@letnany.cz
 

Vítejte na našich stránkách

Mateřská škola Příborská

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6:30 do 17:00 s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany

Více informací o naší školce

Prohlédněte si náš personál

Chcete se nás na něco zeptat?

Použijte kontaktní formulář na stránce Dotazy

Copyright © 2020 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.