Fotografování a pořizování video záznamů v MŠ

Na základě požadavků většiny rodičů naši MŠ, bude od teto chvíle umožněno (při veškerých akcích školy za účasti rodičů) fotografovaní děti pro vlastni potřebu. A nadále nebude prezentováno na webových stránkách školy a ani na žádných sociálních...

Vytvoření diskrétní zóny v šatnách

Na základě podnětů rodičů a vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, byla v každé šatně vytvořena diskrétní zóna, kterou nezabírá kamerový systém. Tato zóna je vymezena na zemi žlutou páskou.

Copyright © 2019 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.