Letní provoz mateřských škol v roce 2020

Usneseni č. 014/02/20 MČ Praha 18 RMČ schvaluje, v návaznosti na § 3 zákona č. 561/2004 Sb., provoz mateřských škol v letních měsících roku 2020, dle návrhu VSVS usnesením č. O1IVSVS 12/19 ze dne 20.11.2019, takto: Letní provoz mateřských škol v roce 2020 Mateřská...