Školné

Školné za měsíc březen se nehradí. Školné za měsíc duben platí pouze docházející děti (děti IZS a vybraných profesí) ve výši 450,-Kč