Aktuality

 

Školné

Březen 2020                                                              285,-Kč

Duben 2020                                                               školné se nehradí

Květen 2020                                                              školné se nehradí

Červen 2020                                                              obnovuje se platit školné v plném rozsahu

Přeplatky na školném se budou vracet na přelomu července a srpna

Peníze za neuskutečněné kroužky se budou vracet – termín a způsob bude upřesněn

Základní podmínky při otevření MŠ

  • Provoz školky bude stejný, na jaký jste byli zvyklí (děti jsou v plném počtu na svých třídách)
  • V šatnách bude omezen počet rodičů na minimum
  • Rodič musí mít v prostorách MŠ roušku
  • Rodiče nebudou vcházet do prostoru tříd
  • Po celou dobu pobytu v MŠ děti nemusí nosit roušku
  • Pokud bude v MŠ zjištěno, že dítě má teplotu, popř. kašel, bude odděleno od kolektivu a zákonný zástupce si ho musí neprodleně vyzvednout
  • Doporučujeme docházku do MŠ od 7:00 do 16:30 do svých tříd
  • Při prvním vstupu do MŠ předat p. učitelce „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz. webové stránky https://www.mspriborska.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Osvobození od plateb školného v období 25.5. – 31.7.2020

Děti, které budou písemně odhlášeny po celou dobu, tj. od 25.5. – 31.7.2020 jsou osvobozeny od plateb školného. (netýká se předškolních dětí, které již školné nehradí).

Odhlášení provádějte pouze na mail:  dana.hrdinova@mspriborska.cz  – (uveďte jméno a třídu dítěte)

Pokud se dítě v některých dnech zúčastní docházky, školné platí v plné výši.

Přesuny dětí v MŠ

Vážení rodiče,

V souvislosti se změnami letňanského školství dochází k extrémnímu tlaku na umisťování děti na konkrétní budovu. Protože není možnost spravedlivého rozdělení dětí, nebude žádná z mateřských škol tyto přesuny umožňovat.

Rodiče mají jedinou možnost domluvit se mezi sebou, pokud dojde k vzájemné dohodě, ředitelé přesun provedou (netýká se dětí majících PO s nárokem na asistenta pedagoga).

Výjimku tvoří pouze přesun dítěte k sourozenci.

Děkujeme za pochopení.

Hana Kmochová, ředitelka MŠ Příborská

Zápis 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ 2020
TERMÍNY DATUM ČAS
vydávání tiskopisů 11.5.2020 bude možno vyplnit osobně na škole
den otevřených dveří nekoná se z důvodu Covid -19
odevzdávání vyplněných žádostí 4.5 – 7.5. 2020 prostřednictvím DS, e-mail, do schránky na škole MŠ Příborská 9:00-17:00 (do schránky na MŠ Příborská)
odevzdávání vyplněných žádostí osobně 11.05.2020 9:00-17:00
vyjádření se k podkladům rozhodnutí 13.5.2020 po předchozí telefonické domluvě
zveřejnění registračních čísel o přijetí 18.05.2020 12:00
odevzdání zápisových lístků, zpětvzetí 20.5. – 21.5. 2020 9:00 – 17:00
vydávání rozhodnutí o přijetí ,nepřijetí, usnesení 28.05.2020 9:00-17:00
odeslání nevyzvednutých nepřijetí 29.05.2020
Upozornění – jednotlivé termíny mohou být upraveny v závislosti na vývoji situace s Covid-19
V případě využití České pošty k podání přihlášky je nutné počítat s delším termínem doručení, odesílejte tedy pouze 4. a 5. 5.2020
Vzhledem k přijímacím kapacitám škol (Tupolevova 20 dětí, Malkovského i Příborská více jak 100 dětí) prosíme rodiče mladších dětí, aby je zapisovali pouze do kapacitně větších školek (Mal. + Příb.)

Žádosti o přijetí najdete v „dokumenty ke stažení“ a postupujte dle Podmínek a kritérií pro přijetí dítěte v menu „zápis 2020/2021“

Domácí školička

Vážení rodiče,

Vzhledem k nouzovému stavu ČR a uzavření naší MŠ posíláme několik užitečných odkazů vhodných pro práci s Vašimi dětmi.

Domácí školička

Pohotovostní provoz MŠ Příborská pro předškolní děti z MČ Praha 18 – aktualizace 25.3.2020

Otevření třídy od 23.3.2020 na MŠ Příborská do odvolání.

Provoz pouze pro dětí minimálně jednoho rodičů pracujícího v záchranném integrovaném systému s potvrzením zaměstnavatele a druhého rodiče s potvrzením od zaměstnavatele o nutné docházce na pracoviště.

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy.

Hana Kmochová   tel.: 607 90 40 16

e-mail: hana.kmochova@mspriborska.cz

Potvrzení o uzavření MŠ

V případě potřeby vystavení „Žádosti o ošetřovné“ prosíme o zaslání informace mailem na adresu dana.hrdinova@mspriborska.cz

Potřeba uvést jméno a rodné číslo dítěte s uvedením, zda si vyzvednete žádost osobně nebo mailem.

V případě osobního vyzvednutí:  18.3.2020 St –  20.3.2020 Pá  od 10:00 do 12:00.