Aktuality

 

Školné

Březen 2020                                       285,-Kč

Duben 2020                                       zatím není upřesněno a budeme Vás informovat

Pohotovostní provoz MŠ Příborská pro předškolní děti z MČ Praha 18 – aktualizace 25.3.2020

Otevření třídy od 23.3.2020 na MŠ Příborská do odvolání.

Provoz pouze pro dětí minimálně jednoho rodičů pracujícího v záchranném integrovaném systému s potvrzením zaměstnavatele a druhého rodiče s potvrzením od zaměstnavatele o nutné docházce na pracoviště.

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy.

Hana Kmochová   tel.: 607 90 40 16

e-mail: hana.kmochova@mspriborska.cz

Potvrzení o uzavření MŠ

V případě potřeby vystavení „Žádosti o ošetřovné“ prosíme o zaslání informace mailem na adresu dana.hrdinova@mspriborska.cz

Potřeba uvést jméno a rodné číslo dítěte s uvedením, zda si vyzvednete žádost osobně nebo mailem.

V případě osobního vyzvednutí:  18.3.2020 St –  20.3.2020 Pá  od 10:00 do 12:00.

Uzavření mateřských škol v MČ Praha 18

Krizový štáb MČ Praha Letňany, který zasedal v pátek 13. března 2020 rozhodl o uzavřeni všech mateřských škol zřízených městskou částí, a to s platností od pondělí 16. března 2020

K uzavření mateřských škol dochází z preventivních důvodů a z důvodů nízké návštěvnosti, která se v těchto dnech pohybovala pod 20 %. Z výše jmenovaných důvodů se krizový štáb rozhodl uzavřít všechny mateřinky s platností od pondělí 16. března. Rozhodnutí platí do odvolání.

Zápis 2020/2021

Zápis 2020/2021 do mateřských škol MŠ Příborská, MŠ Havířovská a MŠ Místecká proběhne dne 12.5 a 13.5. 2020 od 13 do 17 h v 1 třídě MŠ Příborská (modrý pavilón)

Informace o zřízení infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy

Hygienická stanice hl. m. Prahy zřizuje infolinku na tel 773 782 856

Hygienická stanice hl. m. Prahy od soboty 29. února 2020 až do odvolání zřizuje infolinku na zodpovídání dotazů občanů ohledně koronaviru Covid-19.

Infolinka na čísle 773 782 856 bude v provozu každý den od 9:00 do 19:00 hodin. Infolinku budou obsluhovat odborní zaměstnanci, epidemiologové Hygienické stanice hl. m. Prahy. Veřejnosti budou zodpovězeny dotazy týkající se nákazy koronavirem Covid-19 ve světě a opatření, která mají provádět lidé vracející se z inkriminovaných lokalit. Infolinka je primárně určena občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací ze zimních prázdninových pobytů v Itálii.

Kontakty na Hygienickou stanici hl. m. Prahy také na webových stránkách: http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html

V platnosti je i nadále infolinka Státního zdravotního ústavu 724 810 106, která je v provozu každý den od 9:00 do 21:00 hodin.

Typ: Ostatní
Platná od: 28.2.2020 19:25
Adresa:

 

Letní provoz mateřských škol v roce 2020

Usneseni č. 014/02/20 MČ Praha 18

RMČ schvaluje, v návaznosti na § 3 zákona č. 561/2004 Sb., provoz mateřských škol v letních měsících roku 2020, dle návrhu VSVS usnesením č. O1IVSVS 12/19 ze dne 20.11.2019, takto:

Letní provoz mateřských škol v roce 2020
Mateřská škola 29.6. – 3.7.  06.07. – 10.07.  13.07 – 17.07. 20.7. – 21.8. 24.8. – 31.8.
MŠ Tupolevova otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Příborská otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Havířovská otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Malkovského otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Škrábkových otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Pavla Beneše otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ gen. F. Fajtla DFC otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden

Fotografování a pořizování video záznamů v MŠ

Na základě požadavků většiny rodičů naši MŠ, bude od teto chvíle umožněno (při veškerých akcích školy za účasti rodičů) fotografovaní děti pro vlastni potřebu.

A nadále nebude prezentováno na webových stránkách školy a ani na žádných sociálních sítích.

Copyright © 2020 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.