Aktuality

 

Vánoční setkání

Pro rodiče a přátelé školy připravujeme Vánoční setkání s vystoupením dětí a tvořivými dílničkami.

1.třída v úterý 17.12.19 od 15:30 h

2.třída v pondělí 9.12.19 od 15:30 h

3.třída ve čtvrtek 19.12.19 od 16:00 h

4.třída ve čtvrtek 19.12.19 od 16:00 h

5.třída ve středu 18.12.19 od 16:00 h

Fotografování a pořizování video záznamů v MŠ

Na základě požadavků většiny rodičů naši MŠ, bude od teto chvíle umožněno (při veškerých akcích školy za účasti rodičů) fotografovaní děti pro vlastni potřebu.

A nadále nebude prezentováno na webových stránkách školy a ani na žádných sociálních sítích.

Vytvoření diskrétní zóny v šatnách

Na základě podnětů rodičů a vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, byla v každé šatně vytvořena diskrétní zóna, kterou nezabírá kamerový systém. Tato zóna je vymezena na zemi žlutou páskou.

Vánoční provoz

O vánočních svátcích bude provoz MŠ přerušen od 23.12.19 do 1.1.2020

Divadla 2019/2020

13.12.19              Divadlo Krab                                    Vánoční příběh

20.01.20              Varieté Adonis

10.02.20              Bářino toulavé divadlo                  Jak zlatník je štěstí přišel

16.03.20              Hudební pohádka pro děti           Jak se Barborka zatoulala

08.04.20              Divadlo T. Novotného                   Příběhy Kvaka a Žbluňka

11.05.20              Klaun Pepíno                                   živí pejsci

16.06.20              Divadlo Koloběžka                         Šel zahradník do zahrady

Nové děti v mateřské škole

Zahájení docházky do mateřské školy je vždy velkou změnou jak pro samotné děti, tak i pro rodiče. Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí, má rozvíjet vztahy se skupinou vrstevníků, musí si zvykat na nové prostředí a nový denní režim, musí se učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jemu, nýbrž všem dětem. Z těchto důvodů je velice důležité, abyste dítě na vstup do MŠ co nejvíce připravili a všechny změny mohlo přijmout v co největším klidu a s jistotou.

Všichni si přejeme, aby adaptace dětí i jejich následný pobyt ve škole byl pro všechny příjemný a podnětný. Proto je nutné, aby do školy šlo dítě, které zvládá základní požadavky- reaguje na své jméno / zavolání/, je schopno se najíst lžící a napít z hrnečku, dojde si na toaletu, umí svléknout a obléknout jednoduché druhy oblečení, respektuje/snaží se nebo alespoň začíná respektovat/ základy slušného chování

Jak můžete dítě co nejlépe připravit?

 • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 • Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, že se mu tam bude líbit.
 • Vaše dítě se bude cítit dobře, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se strachu z neúspěchu. Zároveň ujistěte dítě o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže, učte ho říci si o pomoc.
 • Všichni si přejeme, aby adaptace dětí i jejich následný pobyt ve školce byl pro všechny příjemný a podnětný. Proto je ale žádoucí, aby do školky šlo dítě, které: zvládá základní požadavky – reaguje na své jméno / zavolání/, je schopno se najíst lžící a napít z hrnečku, dojde si na toaletu, umí svléknout a obléknout jednoduché druhy oblečení, respektuje/snaží se, nebo alespoň začíná respektovat/ základy slušného chování.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebevědomí. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu: „Až budeš chodit do školky, tak bude všechno jinak a budeš muset všechno umět. Když budeš plakat, tak si nebudeš moci hrát s ostatními dětmi. apod.“

Jak zvládnout první dny v mateřské škole?

 • Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě může přijít první tři dny jen na dvě hodiny, čtvrtý a pátý den do oběda.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat smutek.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě také přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obav u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do MŠ dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do MŠ bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Prosím akceptujte, že vaše dítě je jen jedním dítětem mezi ostatními dětmi ve třídě a že mu paní učitelka nemůže být k dispozici neustále.

Pokud jste v začátcích nejistí, nebo si s něčím nevíte rady, tak se bez obav obraťte na paní učitelku/pana učitele, kteří Vám vždy rádi pomůžou a poradí.

Co dát dítěti do mateřské školy

do šatny:

 • náhradní spodní prádlo, ponožky, náhradní tepláky a tričko
 • pláštěnku

Do třídy:

 • bačkory (ne pantofle – bezpečnost dětí)
 • kalhoty, tepláky, sukně, šaty

Na zahradu:

 • tepláky, krátké kalhoty (pokud chcete, aby dítě neušpinilo oblečení, ve kterém přišlo do školky)
 • pokrývka hlavy

Všechny věci prosíme podepsat!!!

MŠ neručí za hračky přinesené z domova!

Nemoci v mateřské škole

Které nejčastější nemoci je povinen zákonný zástupce hlásit MŠ:

– plané neštovice
– spálu
– 5. a 6. nemoc
– impetigo
– průjmovitá onemocnění – salmonela
– mononukleózu
– hepatitidu (žloutenku)

Kdy dítě do školky nevodit?

– při zvýšené teplotě, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem
– pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“ tak i „zelenou“), a to až do úplného vyléčení
– pokud má dítě intenzivní kašel
– s infekčním onemocněním
– pokud dítě zvrací a má průjem, a to i pokud šlo o den před nástupem
– pokud užívá antibiotika anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání)
– pokud má parazitární onemocnění (vši aj.)
– s infekčním zánětem spojivek, až to úplného vyléčení

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci.

Dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nevodit.

Humanitární fond

Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

Informace o tomto fondu naleznete na stránce Dokumenty ke stažení.

Copyright © 2019 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.