Aktuality

 

Školné

Školné za měsíc březen se nehradí.

Školné za měsíc duben platí pouze docházející děti (děti IZS a vybraných profesí) ve výši 450,-Kč

Prázdninový provoz MŠ v roce 2021

Prázdninový provoz MŠ v roce 2021
1.7. – 30.7. 2.8. – 6.8. 9.8. – 27.8. 30.8. – 31.8
MŠ Malkovského otevřeno zavřeno zavřeno zavřeno
MŠ Příborská zavřeno otevřeno otevřeno zavřeno
MŠ Tupolevova zavřeno zavřeno otevřeno zavřeno
MŠ generála F. Fajtla zavřeno zavřeno otevřeno zavřeno

Školková pravidla pro dospěláky

 • Přiveďte mne do školky a choďte si pro mne vždy včas, není mi příjemné být poslední.
 • Pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby semnou počítala.
 • Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.
 • Nevoďte mne do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych proplakal a paní učitelka by vám stejně volala, ať si pro mne přijdete.
 • Nedávejte mi potají do kapsičky ani s sebou do školky žvýkačky nebo sladkosti. Ve školce pro nás mají svačinky, které jsou pro nás vhodnější a někdy dostaneme za odměnu i něco na zub.
 • Když budu mít narozeniny, můžete pro děti donést něco dobrého, nebo ovoce či zeleninu. Všichni to společně oslavíme a o dobroty se rozdělíme.
 • Čtěte pozorně informace na dveřích, nástěnkách a webových stránkách, ať na něco důležitého nezapomenete.
 • Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měli vědět.
 • Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla spolu s námi.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno:                   Mgr. Věra Frajerová

Sídlo pracoviště:  Městská část Praha 18 – Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639

telefon:                 284 028 215

e-mail:                   dpo@letnany.cz

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Mateřská škola otevírá provoz pro děti v úterý 1.9.2020

Seznamy dětí s rozdělením do tříd jsou vyvěšeny na jednotlivých mateřských školách

Provoz MŠ od 6,30 – 17 hodin

Adaptační doba

 • pro 3 leté děti, které nově nastupují do MŠ a v předchozím období nenavštěvovaly žádné školské zařízení, je docházka v 1. týdnu 2 hodiny denně ( příchod cca 7,30 hodin, v MŠ nejdéle do 10 hodin )
 • docházka dětí ve 2. týdnu je do oběda, tj. do 12 hodin
 • dále již neomezeně
 • děti, které již MŠ navštěvovaly, mají docházku časově neomezenou

Vstup a pobyt v budově školky

 • pro vstup se používá videozvonek
 • do šatny s dítětem prosíme vstupovat pouze jednoho zákonného zástupce
 • v šatně se zdržovat co nejkratší dobu s ohledem na ostatní
 • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně před třídou
 • do školky prosíme dětem nedávat hračky ani lahvičky s pitím ( pitný režim je v MŠ dostatečně zajištěn )

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19 podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Škola je vybavena

 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s průběžným doplňování dávkovačů
 • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětem
 • přiměřeným počtem roušek pro děti s podezřením na výskyt covid – 19
 • čistícími a dezinfekčními prostředky

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

 • patrné příznaky při příchodu dítěte – dítě nebude přijato
 • příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu dne – dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti, současně jsou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte

V obou uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

Děti s projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (přetrvávající rýma, kašel) mohou chodit do školky pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro děti a dorost

Stravování je v běžné podobě   ( podrobnosti na www.jidelny-letnany.cz )

Nové děti v mateřské škole

Zahájení docházky do mateřské školy je vždy velkou změnou jak pro samotné děti, tak i pro rodiče. Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí, má rozvíjet vztahy se skupinou vrstevníků, musí si zvykat na nové prostředí a nový denní režim, musí se učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jemu, nýbrž všem dětem. Z těchto důvodů je velice důležité, abyste dítě na vstup do MŠ co nejvíce připravili a všechny změny mohlo přijmout v co největším klidu a s jistotou.

Všichni si přejeme, aby adaptace dětí i jejich následný pobyt ve škole byl pro všechny příjemný a podnětný. Proto je nutné, aby do školy šlo dítě, které zvládá základní požadavky- reaguje na své jméno / zavolání/, je schopno se najíst lžící a napít z hrnečku, dojde si na toaletu, umí svléknout a obléknout jednoduché druhy oblečení, respektuje/snaží se nebo alespoň začíná respektovat/ základy slušného chování

Jak můžete dítě co nejlépe připravit?

 • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 • Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, že se mu tam bude líbit.
 • Vaše dítě se bude cítit dobře, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se strachu z neúspěchu. Zároveň ujistěte dítě o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže, učte ho říci si o pomoc.
 • Všichni si přejeme, aby adaptace dětí i jejich následný pobyt ve školce byl pro všechny příjemný a podnětný. Proto je ale žádoucí, aby do školky šlo dítě, které: zvládá základní požadavky – reaguje na své jméno / zavolání/, je schopno se najíst lžící a napít z hrnečku, dojde si na toaletu, umí svléknout a obléknout jednoduché druhy oblečení, respektuje/snaží se, nebo alespoň začíná respektovat/ základy slušného chování.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebevědomí. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu: „Až budeš chodit do školky, tak bude všechno jinak a budeš muset všechno umět. Když budeš plakat, tak si nebudeš moci hrát s ostatními dětmi. apod.“

Jak zvládnout první dny v mateřské škole?

 • Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě může přijít první tři dny jen na dvě hodiny, čtvrtý a pátý den do oběda.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat smutek.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě také přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obav u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do MŠ dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do MŠ bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Prosím akceptujte, že vaše dítě je jen jedním dítětem mezi ostatními dětmi ve třídě a že mu paní učitelka nemůže být k dispozici neustále.

Pokud jste v začátcích nejistí, nebo si s něčím nevíte rady, tak se bez obav obraťte na paní učitelku/pana učitele, kteří Vám vždy rádi pomůžou a poradí.