Distanční výuka

 

Milí rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu uzavření školy MŠ PŘÍBORSKÁ

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace – momentálně z důvodu výskytu Covid 19.

Paní učitelky z Vaší třídy Vám budou mailem zasílat úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.) Vše je voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií.

Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na email trida4@mspriborska.cz  nebo trida5@mspriborska.cz  a budete informováni zpět o možnosti vyzvedávání si vytisknutých materiálů v MŠ.

Ostatní výsledky práce předškoláků (např. fotografie …) je také možno zasílat na výše uvedené emaily.

Děkujeme za Vaše pochopení v této nepříjemné chvíli.

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky.

Kolektiv MŠ Příborská