Domácí školička

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k nouzovému stavu ČR a uzavření naší MŠ posíláme několik užitečných odkazů vhodných pro práci s Vašimi dětmi.

Chystáme se do 1. třídy – příručka o školní zralosti

Chystáme se do 1. třídy

Pracovní listy k rozvíjení všech předškolních dovedností (s možností tisku)

Videa na procvičování řeči s dětmi

Logopedie s úsměvem

Trocha pohybu

Zásady práce:

  • Dítě pracuje, pokud možno pod vedením rodiče, nikoliv samo.
  • Rodič začíná výuku povídáním o daném tématu a teprve poté přistupuje s dítětem k plnění úkolů.
  • Rodič vybírá obtížnost úkolu a kontroluje správné splnění zadání.
  • Jeden výukový blok by měl kvůli koncentraci a pozornosti dítěte trvat max. půl hodiny.