Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

Informace o tomto fondu naleznete na stránce Dokumenty ke stažení.

Copyright © 2020 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.