Koncem srpna budou všechny potřebné informace k nástupu nových dětí do MŠ zveřejněny na webových stránkách a vývěsných tabulích v jednotlivých mateřských školách s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.