Usneseni č. 014/02/20 MČ Praha 18

RMČ schvaluje, v návaznosti na § 3 zákona č. 561/2004 Sb., provoz mateřských škol v letních měsících roku 2020, dle návrhu VSVS usnesením č. O1IVSVS 12/19 ze dne 20.11.2019, takto:

Letní provoz mateřských škol v roce 2020
Mateřská škola 29.6. – 3.7.  06.07. – 10.07.  13.07 – 17.07. 20.7. – 21.8. 24.8. – 31.8.
MŠ Tupolevova otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Příborská otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Havířovská otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Malkovského otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Škrábkových otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ Pavla Beneše otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden
MŠ gen. F. Fajtla DFC otevřeno otevřeno otevřeno zavřeno přípravný týden