Které nejčastější nemoci je povinen zákonný zástupce hlásit MŠ:

– plané neštovice
– spálu
– 5. a 6. nemoc
– impetigo
– průjmovitá onemocnění – salmonela
– mononukleózu
– hepatitidu (žloutenku)

Kdy dítě do školky nevodit?

– při zvýšené teplotě, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem
– pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“ tak i „zelenou“), a to až do úplného vyléčení
– pokud má dítě intenzivní kašel
– s infekčním onemocněním
– pokud dítě zvrací a má průjem, a to i pokud šlo o den před nástupem
– pokud užívá antibiotika anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání)
– pokud má parazitární onemocnění (vši aj.)
– s infekčním zánětem spojivek, až to úplného vyléčení

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci.

Dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nevodit.