Děti, které budou písemně odhlášeny po celou dobu, tj. od 25.5. – 31.7.2020 jsou osvobozeny od plateb školného. (netýká se předškolních dětí, které již školné nehradí).

Odhlášení provádějte pouze na mail:  dana.hrdinova@mspriborska.cz  – (uveďte jméno a třídu dítěte)

Pokud se dítě v některých dnech zúčastní docházky, školné platí v plné výši.