prosíme rodiče o dodání  písemné žádosti se jménem a datem narození dítěte

(písemně nebo mailem – dana.hrdinova@mspriborska.cz )

 Vystavené potvrzení bude připraveno na příslušné třídě

Copyright © 2019 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.