Vážení rodiče,

V souvislosti se změnami letňanského školství dochází k extrémnímu tlaku na umisťování děti na konkrétní budovu. Protože není možnost spravedlivého rozdělení dětí, nebude žádná z mateřských škol tyto přesuny umožňovat.

Rodiče mají jedinou možnost domluvit se mezi sebou, pokud dojde k vzájemné dohodě, ředitelé přesun provedou (netýká se dětí majících PO s nárokem na asistenta pedagoga).

Výjimku tvoří pouze přesun dítěte k sourozenci.

Děkujeme za pochopení.

Hana Kmochová, ředitelka MŠ Příborská