Ředitelka Mateřské školy Příborská vydává toto rozhodnutí na základě nesouhlasu rodičů s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů dětí a jejich zveřejňování na zabezpečeném úložišti.

S účinností od 24.10.2019 do odvolání nebude prováděno jakékoliv pořizování fotografií či videozáznamů zaměstnanci školy, nebude prezentováno na webových stránkách školy a ani na žádných sociálních sítích.

Z těchto důvodů nebude také umožněno zákonným zástupcům fotografování a pořizování zvukového záznamu z akcí pořádaných mateřskou školou.

Tímto dnem se ruší i námi zřízené bezpečné úložiště.

Copyright © 2019 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.