• Přiveďte mne do školky a choďte si pro mne vždy včas, není mi příjemné být poslední.
  • Pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby semnou počítala.
  • Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.
  • Nevoďte mne do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych proplakal a paní učitelka by vám stejně volala, ať si pro mne přijdete.
  • Nedávejte mi potají do kapsičky ani s sebou do školky žvýkačky nebo sladkosti. Ve školce pro nás mají svačinky, které jsou pro nás vhodnější a někdy dostaneme za odměnu i něco na zub.
  • Když budu mít narozeniny, můžete pro děti donést něco dobrého, nebo ovoce či zeleninu. Všichni to společně oslavíme a o dobroty se rozdělíme.
  • Čtěte pozorně informace na dveřích, nástěnkách a webových stránkách, ať na něco důležitého nezapomenete.
  • Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měli vědět.
  • Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla spolu s námi.