Školné za měsíc březen se nehradí.

Školné za měsíc duben platí pouze docházející děti (děti IZS a vybraných profesí) ve výši 450,-Kč