• Provoz školky bude stejný, na jaký jste byli zvyklí (děti jsou v plném počtu na svých třídách)
  • V šatnách bude omezen počet rodičů na minimum
  • Rodič musí mít v prostorách MŠ roušku
  • Rodiče nebudou vcházet do prostoru tříd
  • Po celou dobu pobytu v MŠ děti nemusí nosit roušku
  • Pokud bude v MŠ zjištěno, že dítě má teplotu, popř. kašel, bude odděleno od kolektivu a zákonný zástupce si ho musí neprodleně vyzvednout
  • Doporučujeme docházku do MŠ od 7:00 do 16:30 do svých tříd
  • Při prvním vstupu do MŠ předat p. učitelce „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz. webové stránky https://www.mspriborska.cz/dokumenty-ke-stazeni/