Zápis 2021/2022

Zápis online – elektronická přihláška

 

Kritéria a informace o přijetí či nepřijetí do MŠ Příborská na školní rok 2021/2022

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany

a odloučeného pracoviště MŠ Havířovská 478 a MŠ Místecká 454, Praha 9 – Letňany

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany s odloučeným pracovištěm Havířovská 476 a Místecká 454, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon, v platném znění ) stanovila následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Hlavní kritéria pro přijetí :

  1. Kritérium místa trvalého pobytu

– místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňany     10 b.

  1. Kritérium věk dítěte

– dovršení 5 let k 31.8.2021 ( a děti s OŠD )                                                                                                                                                        10 b.

– dovršení 4 let  k 31.8.2021                                                                                                                                                                                  8 b.

– dovršení  3 let k  31.8.2021                                                                                                                                                                                 6 b.

– dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2021(do 31.12.2021)                                                                                                                                       4 b.

– dovršení 3 let v 1. – 8. měsíci 2022                                                                                                                                                                    2 b.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

! ! ! Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ! ! !

! ! ! Informace k zápisům do MŠ – Zápisy Online ! ! !

Seznam přijatých na školní rok 2021/2022 podle registračních čísel:

2. kolo přijímacího řízení:

Ve čtvrtek 27.5.2021 je nutné si v Mateřské škole Příborská vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ od 9:00 do 17:00